Outokummun lyhyt historia

By Marcus Mohr

heinäkuu 25, 2019

Outokumpu on Pohjois-Karjalan maakunnassa sijaitseva kaupunki, jossa asuu lähes 7000 ihmistä. Outokummun kaupungin taival on pitkä, ja siihen on kuulunut kehitys pienestä kylästä maamme merkittävimmäksi kaivoskaupungiksi. 1900-luvun alussa Outokumpu tunnettiin Kuusjärven maalaiskuntana, joka vuonna 1968 muuttui Outokummun kauppalaksi ja edelleen vuonna 1977 Outokummun kaupungiksi. Parhaiten Outokumpu tunnetaan yhä tänäkin päivänä vuosina 1913 – 1989 toimineesta Outokummun kaivoksesta. Kaivos tuotti kuparimalmia ja kuparirikastetta, joiden jäljille päästiin lohkare-etsinnän avulla. Malmion löytymisen jälkeen sieltä löytyneen malmin todettiin olevan poikkeuksellisen rikasta, joten kaivostoiminta voitiin aloittaa. Aluksi toiminta kaivoksella oli taloudellisesti kannattamatonta, mutta uusien ja tehokkaiden tuotantolaitosten myötä Outokumpu lähti nousuun, ja toiminta jatkui aina vuoteen 1989 saakka.

Vaikka Outokummun vaiheissa kaivostoiminta korostuu usein päärooliin, on Outokumpu paljon muutakin kuin pelkkä kaivoskaupunki. Alueen historiasta tiedetään, että Outokummun seudulla, Viuruniemen Pitkäniemessä on ollut elämää kivikaudelta lähtien. Vanhoja kivikautisia merkkejä kuten kampakeramiikkaa on löydetty oletettavasti alueelle metsästämään ja kalastamaan tulleiden ihmisten jäljiltä. Pysyvämpää asutusta Outokummun seuduilla on ollut 1600-luvulta lähtien, josta jäljelle on jäänyt esimerkiksi maakirjoja vuodelta 1681. Elannon asukkaille toivat alusta lähtien metsästys, kalastus ja rukiin kaskiviljely, joka monipuolistui vähitellen myös muuhun viljanviljelyyn sekä maa- ja karjatalouteen. Olot olivat vuosisatojen ajan haastavia, sillä kadot, nälkävuodet ja luonnonolosuhteet koettelivat asukkaita. Oman osansa Outokummun historiaan tekee myös sen sijainti Venäjän läheisyydessä, joka on vaikuttanut niin kaupungin vaiheisiin kuin kulttuurisiin piirteisiinkin.

1800-luvulta eteenpäin

Outokumpu ja sen seudut ovat nähneet monta vaihetta historiansa aikana. Sodat, rauhat, rajojen siirrot, Venäjän vallan alaisuus ja lopulta Suomen itsenäistyminen ovat kaikki vaikuttaneet siihen, millaisessa kaupungissa tämän päivän outokumpulaiset asuvat ja elävät. 1800-luvulta on säästynyt esimerkiksi rakennuskantaa, joka kertoo tarinaansa menneistä vuosisadoista. Jos Outokumpu oli 1900-luvun alkuun asti maanviljelystä ja karjanhoidosta elantonsa saanut maalaispitäjä, alkoi 1910-luvulla uusi elämä kaivostoiminnan käynnistyessä. Paikalliset asukkaat siirtyivät kaivosyhtiöön töihin ja kaivosyhtiö esimerkiksi paransi toimillaan kulkuyhteyksiä. Uudet kulkuyhteydet tekivät kaivokseen liittyvän liikennöinnin helpommaksi, mutta se myös lisäsi paikallisen siviiliväestön liikkumismahdollisuuksia. Tuolta ajalta on muistona yhä vieläkin toimiva satama-alue, jossa on esimerkiksi kaivosyhtiön työntekijöiden vapaa-ajanvieton tukemiseksi rakennettuja venevajoja.

Kaivostoiminnan vaikutukset

On selvää, että Outokummun kaivoksen 75-vuotinen taival on merkittävä osa kaupunkia, vaikka sen kuinka yrittäisi sivuuttaa. Kaivos toi työpaikkojen ja asukkaiden lisäksi paljon muutakin mukanaan, joka vaikutti paikallisiin ihmisiin tahdosta riippumatta. Outokummun kaivostoiminnan loppuessa vuonna 1989 aikaansai se seurauksia myös muilla osa-alueille. Asukasmäärä on vähentynyt ja myös palveluita on karsittu esimerkiksi kauppojen ja koulujen osalta. Samoin on toki tapahtunut monille muillekin pienille kaupungeille ja kunnille, joista palvelut ovat yksi toisensa jälkeen siirtyneet isompiin taajamiin. Paikallisten sisua ja tahtoa kaivostoiminnan päättyminen ei kuitenkaan vienyt, vaan kyläyhdistykset ja erilaiset aktiiviset toimijat ovat pitäneet huolta siitä, että Outokumpu on säilynyt vireänä pikkukaupunkina.

Ilman historiaa ei ole tulevaisuutta

Outokumpu on sitkeä kaupunki, joka on selvinnyt vuosisatojen aikana eteen tulleista koettelemuksista. Kaivostoiminnan kukoistuskauden päätyttyä Outokumpu oli uusien haasteiden edessä, mutta muuttunut elinkeinorakenne oli myös mahdollisuus uuteen. Aiemmin kaivoksen toimiessa pääasiallisena työllistäjänä otti roolin harteilleen vuodesta 1979 toiminut Outokummun seudun teollisuuskylä, jossa sijaitsee jopa 700 teollista työpaikkaa. Toinen tulevaisuuteen vahvasti tähtäävä tavoite Outokummulla on hyödyntää kaivostoiminnasta jääneitä tiloja Vanha Kaivos -nimisellä elämyspaikalla, joka toimii matkailuvalttina kaupungin ainutlaatuista historiaa hyödyntäen. Menneisyyden tuominen tähän päivään sopivin keinoin on Outokummulta hieno panostus, jolla alueen merkityksellisin vaikuttaja saadaan pysymään ihmisten mielissä. Ilman menneisyyttä ei ole myöskään tulevaisuutta, joten vivahteikkaan historiansa ansiosta Outokummulle on varmasti luvassa mitä parhain tulevaisuus.

About Marcus Mohr